011112351

Montážny návod: Postup pri montáži uzlového pletiva

Montážny návod Vám pomôže, ak sa rozhodnete pre realizáciu uzlového pletiva sami. 

Čo budeme potrebovať ?

  1. zemný motorový alebo ručný vrták (priemer 150 mm)
  2. ručný bager na výber zeminy z dier
  3. lopata a stavebný fúrik na betón
  4. vŕtačka s vrtákom do kovu (8 mm) – na montáž vzpier
  5. palica či drevený kôl (na zhutnenie betónu)
  6. vodováha, špagát, kolíky
  7. viazací drôt, stavebné klince alebo „U“ svorky, prípadne kliešte a spony IDEAL, kliešte klasické
  8. uzlové lesnícke pletivo, stĺpiky drevené (v prípade kovových stĺpikov napínací drôt; napináky s objímkou, skrutkou a matkou; úchytky napínacieho drôtu) 

Montáž

Pomocou špagátu a kolíkov si vytýčime obvod pozemku. Vyvŕtame diery o priemere 15 – 20 cm, hĺbky približne 70 cm 2,5 metra od seba. Špagát by mal viesť presne stredom vyvŕtaných dier, pričom jeho výška odpovedá výške spodného napínacieho drôtu pletiva.

Na každom stĺpiku urobíme značku v rovnakej výške, aby boli všetky stĺpiky v rovnakej úrovni nad natiahnutým povrázkom. Po zasypaní stĺpikov suchým betónom a ich vyrovnaní do správnej výšky, necháme betón stvrdnúť podľa počasia 4 – 7 dní. Drevené koly zatĺkame pomocou ťažkého kladiva.

Rolku pletiva postavíme k prvému stĺpiku. Na stĺpikoch sa nachádzajú háčiky. Na ne zavesíme pletivo (vodorovné drôty). Pokiaľ používate guľaté stĺpiky, namontujeme na ne príchytky na napínací drôt (na hornej časti stĺpiku) a horný vodorovný nosný drôt pletiva do nich uchytíme. Následne rolku pletiva rozvíjame a na každom stĺpiku pletivo vešiame za háčiky (za príchytky). Pletivo je ďalej dobré prichytiť ku stĺpikom pomocou viazacieho drôtu.

Inštalácia uzlového pletiva na drevené koly

Rolku pletiva postavíme k prvému kolu a pomocou „U“ svoriek alebo klincov ho prichytíme ku kolu. Je vhodné použiť 8 – 12 „U“ svoriek alebo klincov na prvý kôl (záleží na výške pletiva). Následne rolku pletiva rozvíjame a na každom kole pletivo prichytíme 8 – 12 „U“ svorkami alebo klincami (záleží na výške pletiva)