montazny-navod-chovatelske-pletivo-pletiva.sk

Montážny návod: Postup pri montáži chovateľského pletiva

Montážny návod Vám pomôže ak sa rozhodnete pre realizáciu panelového plota sami.

Všeobecné pravidlá montáže

Montáž betónovaním

Pomocou špagátu a kolíkov si vytýčime obvod pozemku. Vyvŕtame diery o priemere 15-20 cm, hĺbky približne 70 cm 2,5 metra od seba.

Všeobecne platí, že čím vyšší plot, tým hlbší výkop robíme. Špagát by mal viesť presne stredom vyvŕtaných dier. Výšku stĺpika nad terénom zvolíme podľa výšky panelu.

Medzi pletivom a terénom sa počíta s medzerou 3 – 5 cm, ktorú pripočítame k výške pletiva. V prípade, že súčasťou oplotenia budú podhrabové dosky, pripočítame aj ich výšku 30cm.

Na každom stĺpiku urobíme značku v rovnakej výške, aby boli všetky stĺpiky v rovnakej úrovni nad natiahnutým povrázkom. Po zasypaní stĺpikov suchým betónom a ich vyrovnaní do správnej výšky, necháme betón stvrdnúť podľa počasia 4-7 dní.

Šesťhranné pletivo

Na prvom stĺpiku prichytíme pletivo pomocou viazacieho drôtu, pletivo naťahujeme po celej dĺžke pozemku ktorý chceme oplotiť. Pletivo prichytávame o každý stĺpik pomocou viazacieho drôtu. Pre lepšiu pevnosť šesťhranného pletiva môžeme pletivo uchytiť do úchytu napínacieho drôtu. Pletivo nenapíname príliš, iba aby bolo pevne vyrovnané,  nakoľko by mohlo prísť k jeho deformácii.

Ak ideme pletivo používať na uchytenie do dreveného rámu, napríklad na dvierka zajačníkov alebo kurníkov, je potrebné si zmerať rám a podľa rozmerov vystrihnúť pletivo. Pletivo musí presahovať aj na rám. Prichytávanie robíme pomocou kovových podkovičiek.

Chovateľské zvárané pletivo

Na prvom stĺpiku prichytíme chovateľské zvárané pletivo pomocou viazacieho drôtu, pletivo naťahujeme po celej dĺžke pozemku ktorý chceme oplotiť. Pletivo prichytávame o každý stĺpik pomocou viazacieho drôtu. Pre lepšiu pevnoť môžeme pletivo uchytiť do úchytu napínacieho drôtu. Pletivo nenapíname príliš, iba aby bolo pevne vyrovnané,  nakoľko by mohlo prísť k jeho deformácii.

Ak ideme pletivo používať na uchytenie do dreveného rámu, napríklad na dvierka zajačníkov alebo kurníkov, je potrebné si zmerať rám a podľa rozmerov vystrihnúť pletivo. Pletivo musí presahovať aj na rám. Prichytávanie robíme pomocou kovových podkovičiek.

Uzlové pletivo

Rolku uzlového pletiva postavíme k prvému stĺpiku. Na stĺpikoch sa nachádzajú háčiky. Na ne zavesíme pletivo (vodorovné drôty). Pokiaľ používate guľaté stĺpiky, namontujeme na ne príchytky na napínací drôt (na hornej časti stĺpiku) a horný vodorovný nosný drôt pletiva do nich uchytíme. Následne rolku pletiva rozvíjame a na každom stĺpiku pletivo vešiame za háčiky (za príchytky). Pletivo je ďalej dobré prichytiť ku stĺpikom pomocou viazacieho drôtu.
Inštalácia uzlového pletiva na drevené koly
Rolku pletiva postavíme k prvému kolu a pomocou „U“ svoriek alebo klincov ho prichytíme ku kolu. Je vhodné použiť 8-12 „U“ svoriek alebo klincov na prvý kôl (záleží na výške pletiva). Následne rolku pletiva rozvíjame a na každom kole pletivo prichytíme 8-12 „U“ svorkami/klincami (záleží na výške pletiva).

Montážny návod je len pomôcka pri stavbe plotu, ak nie ste si istý oslovte profesionála.

plotovy-panel-3D-zeleny

Montážny návod: Postup pri montáži panelového plota

Montážny návod Vám pomôže ak sa rozhodnete pre realizáciu panelového plota sami.

Pod samotný plot odporúčame betónový základ kvôli prerastaniu trávy, prípadne inštaláciu podhrabových dosiek.

Montáž betónovaním

Pomocou špagátu a kolíkov si vytýčime obvod pozemku. Vyvŕtame diery o priemere 15-20 cm, hĺbky približne 70 cm 2,5 metra od seba.

Všeobecne platí, že čím vyšší plot, tým hlbší výkop robíme. Špagát by mal viesť presne stredom vyvŕtaných dier. Výšku stĺpika nad terénom zvolíme podľa výšky panelu.

Medzi panelom a terénom sa počíta s medzerou 3 – 5 cm, ktorú pripočítame k výške panelu. V prípade, že súčasťou oplotenia budú podhrabové dosky, pripočítame aj ich výšku 30cm).

Na každom stĺpiku urobíme značku v rovnakej výške, aby boli všetky stĺpiky v rovnakej úrovni nad natiahnutým povrázkom. Po zasypaní stĺpikov suchým betónom a ich vyrovnaní do správnej výšky, necháme betón stvrdnúť podľa počasia 4-7 dní.

Pred montážou je dobré skúšobne zostaviť jedno plotové pole (stĺpiky, panel, príchytky) a zmerať osovú rozteč pre betonáž stĺpikov. Týmto sa vyhneme nepríjemnostiam, ktoré sa nám môžu na ďalších stĺpikoch vynoriť. Chybne zameraná rozteč môže spôsobiť, že panel nepôjde namontovať.

Pokiaľ, ale aj tak dôjde k chybnej rozteči medzi stĺpikmi, môžeme panel pomocou pákových klieští skrátiť. Porušíme tým ale povrchovú úpravu a panel môže časom začať v mieste rezu korodovať. Miesto rezu je preto dobré ošetriť protikoróznym sprayom.

Panel je možné do príchytiek namontovať s určitou vôľou (podľa použitých príchytiek 3 až 5 cm), a tak sa nemusíme báť nevýznamnej rozmerovej nuancie.

Poznámka : Na rozdiel od klasického či zváraného pletiva, plotový panel nie je možné roztiahnuť, napnúť. Preto je potreba byť pri meraní rozstupov dier naozaj dôkladný a dodržovať presné rozteč.

Po zabetónovaní stĺpikov môžeme začať montovať panely na stĺpiky pomocou panelových príchytiek.

Panely si zrovnáme do potrebnej výšky (prechod terénnych nerovností riešime výškovými odskokmi) a potom pomocou úchytiek namontujeme na stĺpiky. Úchytky je dobré vždy umiestňovať tesne pod vodorovný drôt, aby nedochádzalo k posunu panelov smerom dole.

U odskokov sú potreba ďalšie stĺpiky (dlhšie o jeden schod odskoku).

Montáž na platne

Do tvrdého podkladu vyvŕtate dieru podľa veľkosti závitovej tyče (pokiaľ má tyč veľkosť 12 mm, vyvŕtajte dieru 12 – 13 mm).

Vyvŕtanú dieru vyplníte chemickou kotvou a vložíte závitovú tyč, po niekoľkých minútach chemická kotva stuhne. Po vložení závitových tyčí odporúčame nasadiť na závitové tyče platne, tým odstránite prípadné nepresnosti.

Po vytvrdnutí chemickej kotvy naskrutkujete matky na závitové tyče a potom závitové tyče zrežete hneď nad matkou. Osadíme stĺpiky a prichytíme ich v dolnej časti samoreznými TEX skrutkami, aby sme zabránili pohybu stĺpika.

Zvyšok plotu montujeme rovnako ako je uvedené vyššie.

Montážny návod je len pomôcka pri stavbe plotu, ak nie ste si istý oslovte profesionála.

brana-jednokridlova-zvarana-siet

Montážny návod: Postup pri montáži brány

Montážny návod Vám pomôže ak sa rozhodnete pre realizáciu brány sami.

Pred kopaním dier je dobré si presne zmerať rozteč medzi stĺpikmi bránky či brány.

Vďaka tomu, že bránky a brány dodávame už v zloženom stave, je premeranie aj nasledujúca montáž pomerne ľahká.Pokiaľ však montujete bránu či bránku, ktorú je potreba najprv skompletizovať, odporúčame tak urobiť ešte pred samotným kopaním dier, aby ste rozteč stĺpika zmerali naozaj presne.

Pri montáži brány jednokrídlovej alebo dvojkrídlovej je nevyhnutné, aby bolo presne zamerané a označené umiestnenie bránových stĺpikov. Stĺpiky odporúčame vždy betónovať.

Betónovanie bránových stĺpikov je obdobné ako pri betónovaní plotových stĺpikov. Nakoľko bránové stĺpiky majú pred pripravené otvory na závesy (pánty) a na jazýček a zámok je potrebné ich správne otočiť. Stĺpiky vložíme do pripravených dier, zasypeme betónom a vyrovnáme pomocou vodováhy.

Stĺpiky betónujeme bez krídel brány. Po vytvrdnutí betónu (4-7 dní) na stĺpiky namontujeme úchyty a na ne nasadíme krídla brány. 

 

Čo potrebujeme k montáži brány : 

  • zemný motorový alebo ručný vrták (priemer 150 mm)
  • ručný bager na výber zeminy z dier
  • lopata a stavebný fúrik na betón
  • palica či drevený kôl (na zhutnenie betónu), vodováha, špagát, kolíky

 

Brány samonosné, s koľajnicou a s motorom odporúčame zveriť do rúk odborníka.

Montážny návod: Postup pri montáži sypaného plota | Pletiva.sk

Montážny návod: Postup pri montáži sypaného plota

Montážny návod Vám pomôže ak sa rozhodnete pre realizáciu sypaného plota sami.

Pod samotný plot odporúčame betónový základ kvôli prerastaniu trávy a hmotnosti kameniva, stĺpy sú určené na zabetónovanie cca 60 cm do zeme, betónujú sa ako klasické stĺpy, pri ich osádzaní je potrebné primerať plotový panel (resp. bodovo zvárané sito), pretože táto konštrukcia neposkytuje veľký priestor na korekciu dĺžky.

Skrutky sú určené na zoskrutkovanie stĺpikov osadených vedľa seba.

Po vytvrdnutí betónu resp. do zabetónovaných stĺpov sa následne vložia plotové panely (bodovo zvárané sitá) do výsekov v stĺpoch. Stĺp je navrhnutý tak, že plotové panely (resp. bodovo zvárané sitá) nie je treba už nijako upevňovať k stĺpom. 

Následne je potrebné upevniť dištančné háčiky po 4 ks na vodorovné drôty (okrem vrchného drôtu). Sitá sú medzi sebou vymedzené dištančnými háčikmi, ktoré zabraňujú roztiahnutiu konštrukcie pri plnení kameňom, háčiky treba upevniť do 1 – 2 radov, následne nasypať kameň, až potom upevniť ďalšie háčiky atď., z toho dôvodu, aby padajúci kameň háčiky a tým aj panely nedeformoval.

Po nasypaní kameňa je vhodné plot vymyť záhradnou hadicou, aby sa uvoľnili drobné kamienky a aby výplň dosadla.