Návody, Montáže, Pletivá, Plotové zvárané panely, Príslušenstvo k plotom, Tieniace siete

Montážny návod: Postup pri inštalácii tieniacej siete

Tienenie-2.časť- tieniaca-sieť

Montážny návod Vám pomôže ak sa rozhodnete pre inštaláciu tieniacej siete sami.

Čo potrebujete k inštalácii tieniacej siete 

• Tieniaca sieť
• Viazacie pásky / viazací drôt / šnúru / spony pomocou klieští

Inštalácia  tieniacej siete

Tieniacu sieť odrolujeme a začiatok pevne prichytíme pomocou viazacieho drôtu, alebo šnúry o prvý stĺpik po celej výške. Sieť prichytíme o plot vo vrchnej časti každých 20-25 cm po celej dĺžke viazacou páskou / sponami / prepletieme šnúrou prípadne viazacím drôtom.

Tieniacu sieť napneme a rovnakým spôsobom prichytíme spodnú časť siete o plot. Stredovú časť prichytíme každých 50 cm, pri výške 2 m alebo hustejšej sieti (95%), prípadne ak je priestor veľmi veterný odporúčame uchytenie stredom v dvoch radoch.   

Koniec tieniacej siete uchytíme o stĺpik rovnako ako na začiatku. 

Čím pevnejšie upevníte tkaninu o pletivo, tým znižujete riziko roztrhania počas nárazov vetra.

My odporúčame prichytávať tieniacu sieť viazacími páskami, ktoré sú UV stabilné, montáž s nimi je jednoduchá a rýchla a v neposlednom rade pevná. 

Ak si netrúfnete sami oslovte odborníka. Na montáž sú potrebné 2 osoby.

Uchytenie pomocou viazacích pások spôsobom uvedeným vyššie, plus na začiatku a konci viazacím drôtom o stĺpik – odporúčame tento spôsob. Odporúčaným spôsobom uchytenia tieniacej siete zaistíte stabilitu siete a znížite riziko jej poškodenia poveternostnými vplyvmi.

Uchytenie pomocou klieští ROCAFIX (kliešte aj požičiavame) a spiniek, plus na začiatku a konci viazacím drôtom o stĺpik – je potrebné hustejšie uchytenie ako je uvedené v úvode.

Uchytenie spôsobom prešívania špagátom neodporúčame. Týmto spôsobom sa prichytáva sieť v jednom kuse hore, dolu a cez stred. Pri pretrhnutí ak je sieť prešívaná v jednom kuse je uvoľnená celá sieť a dochádza k poškodeniu.

Uchytením na viacerých miestach máme stále ďalšie spoje siete k pletivu.

Spojenie tieniacích sietí je možné zošitím dvoch koncov – koniec tieniacej siete a začiatok siete zrolujeme do malého záhybu a spojíme sťahovacími páskami, viazacím drôtom alebo špagátom.