Gabiónové ploty, Kamene, Návody, Rady a triky, Sypané ploty

Montážny návod: Postup pri montáži gabionov

gabiony- pletiva.sk

Montážny návod Vám pomôže ak sa rozhodnete pre realizáciu gabionu sami.

Pod samotný plot odporúčame betónový základ,alebo zhutnené štrkové lôžko s geotextíliou kvôli prerastaniu trávy a hmotnosti kameniva. Gabion je samonosný a teda nie je potrebné betónovanie stĺpov s výnimkou gabionových stĺpov nad 1,5m je nutné vystužiť železným stĺpom, ktorý zabetónujeme. 

Gabionové koše

Gabiónové siete priložíme k sebe tak, aby sa dotýkali kraje sietí do “L”. Gabiónovou špirálou, otáčavým pohybom v smere hodinových ručičiek, spojíme siete a vznikne nám roh. Konce špirály necháme dlhšie o 3-4cm a zahneme ich, aby špirála zostala na svojom mieste. Takto spojíme všetky strany gabiónu aj spodný diel br. č. 1. 

Následne je potrebné upevniť dištančné háčiky obr. č. 2, asi v strede gabionu spojíme prednú stranu s bočnou a zadnú s bočnou po oboch stranách a zadnú stranu s prednou.

Ak máme istotu, že gabión je pevne spojený môžeme začať plniť kameňom. Pri plnení dávame pozor, aby sa nám gabión nedeformoval. V prípade deformácii treba skontrolovať či sú jednotlivé dielce dostatočne upevnené k sebe a môžeme použiť tyče, ktoré dočasne prichytíme o konštrukciu gabiónu, naplníme kameň a odstránime tyče. Po naplnení gabiónu kameňom špirálami rovnakým spôsobom prichytíme vrchný diel. 

Gabiónové kvetináče 

Pri gabionových kvetináčoch postupujme obdobne ako pri košoch. Kvetináče sa skladajú z dvoch “ohrádok” bez spodnej a vrchnej časti, medzi ktorými je priestor cca 15cm. V tomto priestore umiestňujeme háčiky, aby sme zabezpečili stabilitu a zabránili deformácii kvetináča. Následne priestor vyplníme kameňom. Do stredovej časti môžeme vložiť nádobu s hlinou a rastlinami.

Tip : stredovú časť gabiónového kvetináča môžeme vyložiť nopovou fóliou a vytvoriť si tak vyvýšený záhon. 

Gabiónový stĺp 

Gabionový stĺp sa montuje obdobne ako je uvedené vyššie. Jediný rozdiel je, že stredom gabiónového stĺpu musí ísť kovový – výstuhový stĺp zabetónovaný min. 50cm do zeme. Montáž kovového stĺpika nájdete tu.