Návody, Montáže, Pletivá

Montážny návod: Postup pri montáži klasického pletiva

Montážny návod: Postup pri montáži klasického pletiva | PLETIVA.SK | pletivo, pletiva, plot, ploty

Montážny návod Vám pomôže ak sa rozhodnete pre realizáciu plota z klasického pletiva sami.

Čo potrebujete k montáži plota 

• zemný motorový alebo ručný vrták (priemer 150 mm)
• ručný bager na výber zeminy z dier
• lopata a stavebný fúrik na betón
• vŕtačka s vrtákom do kovu (8 mm) – na montáž vzpier
• palica či drevený kôl (na zhutnenie betónu)
• vodováha
• špagát, kolíky
• viazací drôt, kliešte a spony IDEAL, kliešte klasické
• napínací drôt; napináky s objímkou, skrutkou a matkou; úchytky napínacieho drôtu
• pletivo, stĺpiky a vzpery
• prípadne zemné vruty / platne na kotvenie do betónu

Montáž  plotu betónovaním

Pomocou špagátu a kolíkov si vytýčime obvod pozemku. Vyvŕtame diery o priemere 15-20 cm, hĺbky približne 70 cm 2,5 metra od seba. Špagát by mal viesť presne stredom vyvŕtaných dier, pričom jeho výška odpovedá výške spodného napínacieho drôtu pletiva.

Na každom stĺpiku urobíme značku v rovnakej výške, aby boli všetky stĺpiky v rovnakej úrovni nad natiahnutým povrázkom. Po zasypaní stĺpikov suchým betónom a ich vyrovnaní do správnej výšky, necháme betón stvrdnúť podľa počasia 4-7 dní.

Bočné vzpery sa upevňujú pomocou háčika (je súčasťou vzpery) v 2/3 až 3/4 výšky stĺpiku nad terénom.

Obojstranná vzpera musí byť na každých 25 m plotu a pri každej zmene smeru plotu. Inak hrozí vychýlenie stĺpiku. Na stĺpiky namontujeme úchytky na napínací drôt. Ich počet závisí na počte napínacích drôtov.

Na stĺpikoch, kde sú napináky, príchytky nemontujeme, pretože napínací drôt bude uchytený v napináku. Napinák prichytíme na stĺpik pomocou objímky skrutky a matky, alebo kúskom napínacieho drôtu. Napináky používajte iba na stĺpiky, ktoré majú bočnú vzperu, pokiaľ budete vypínať pomocou napináku, ktorý bude na stĺpiku bez vzpery, dôjde k vychýleniu stĺpika.

Napínacie drôty sa napínajú pomocou napinákov. Drôt napíname bez pletiva – pletivo sa vešia na napínací drôt až po jeho vypnutí. Napínací drôt na jednej strane upevníme k stĺpiku a na druhej strane vložíme do napináku (račne) a pomocou klieští drôt vypneme. Po vypnutí vložíme napínacie drôty do úchytiek na každom stĺpiku. U pletív výšky 100 cm a 125 cm stačia 2 rady napínacích drôtov (hore a dole).

U pletív výšky 150 cm a vyšších je potreba použiť 3 rady napínacích drôtov, u hrubšieho pletiva 4 rady. 

Rolku pletiva postavíme k prvému stĺpiku. Prichytíme začiatok pletiva k prvému stĺpiku pomocou viazacieho drôtu (viazací drôt prevlečieme každým okom prvej rady na pletive a okolo stĺpiku.) Rolku pletiva postupne rozmotávame a vešiame na horný napínací drôt. Pletivo napíname.

Pri rozmotávaní rolky vešiame pletivo po každých cca 50 cm, ako náhle rozvinieme celú rolku, vrátime sa na začiatok a vešiame jeden háčik po druhom a zároveň pletivo ručne popoťahujeme, aby bolo napnuté. Pokiaľ máme pletivo napnuté a zavesené na hornom napínacom drôte, zaháčkujeme pletivo k spodnému napínaciemu drôtu.

Posledným krokom je priviazanie pletiva ku stredovému napínaciemu drôtu (cca 3x medzi stĺpiky) viazacím drôtom alebo kliešťami a sponami ROCAFIX. Ďalej je vhodné primontovať pletivo ku každému stĺpiku (na 2-3 miestach podľa výšky pletiva). 

Skrátenie / nadpojenie pletiva

Pre skrátenie role pletiva :

Na pletive uvoľníme oba konce jednej špirály drôtu v mieste kde chceme pletivo skrátiť. Uvoľnený drôt otáčame proti smeru hodinových ručičiek, až do jeho úplného vybratia, čím dôjde k rozpojeniu pletiva na dve časti.

Pre spojenie pletiva postupujeme opačne :

Priložíme voľné konce pletiva k sebe a jedným voľným drôtom, otáčaním v smere hodinových ručičiek spojíme voľné konce pletiva. Po “zapletení” celého drôtu zahneme oba konce drôtu do pôvodného tvaru.

Montáž na zemné vruty

Montáž stĺpikov so zemnými vrutmi je podobná ako pri betónovaných stĺpikoch. Pred tým, než začneme zavrtávať vrut do zeme, je dobré si pôdu vopred pripraviť, a tým si uľahčiť nasledujúcu inštaláciu vrutu.

V mieste, kde budeme vrut zavrtávať, si vyhĺbime malú dieru, napríklad zatlčením oceľového kolíku do zeme.
Tip: Pokiaľ vyhĺbime pre vrut širšiu dieru, než je samotný priemer vrutu, nebude vrut v zemi držať.

Okom vrutu prestrčíme oceľovú tyč. Vrut následne zavŕtavame do zeme pomocou točivých pohybov (rovnako ako skrutka) v mieste, ktoré sme si pripravili. Posledných pár otočiek môže ísť z tuha, preto je dobré si montáž vrutu uľahčiť pomocou páky. Buďto použijeme dlhšiu kovovú tyč, alebo tyč k zavrtávaniu zemných vrutov nastavíme napríklad stĺpikom (alebo inou rúrou).

Ak začnete zavrtávať vrut do zeme, neustále musíte myslieť na to, že vrut by mal byť v zemi osadený kolmo. Preto v priebehu zavŕtavania priebežne kontrolujeme jeho kolmosť pomocou vodováhy Do zavŕtaného zemného vrutu vložíme stĺpik, zapustíme ho do požadovanej hĺbky, vyrovnáme pomocou vodováhy a následne stĺpik zaistíme pomocou skrutiek nachádzajúcich sa v hornej časti vrutu.

Skrutky môžeme následne urezať a zabrúsiť.
Výhody zabrúsenia – nikto nemôže skrutky uvoľniť a následne vytiahnuť stĺpik – vruty vyzerajú po estetickej stránke lepšie – nikto si o skrutky neublíži, nič sa o ne nezachytí
Nevýhody? – práca navyše – znemožní znovu použitie stĺpika a vrutu

Po upevnení stĺpiku pomocou zaisťovacích skrutiek vysypeme priestor medzi stĺpikom a vrutom ostro hraným štrkom. Tým dosiahneme lepšieho ukotvenia stĺpiku vo vrute.

Zvyšok ako pri montáži s betónovanými stĺpikmi.

Montáž na platne

Do tvrdého podkladu vyvŕtate dieru podľa veľkosti závitovej tyče (pokiaľ má tyč veľkosť 12 mm, vyvŕtajte dieru 12 – 13 mm). Vyvŕtanú dieru vyplníte chemickou kotvou a vložíte závitovú tyč, po niekoľkých minútach chemická kotva stuhne.

Po vložení závitových tyčí odporúčame nasadiť na závitové tyče platne, tým odstránite prípadné nepresnosti. Po vytvrdnutí chemickej kotvy naskrutkujete matky na závitové tyče a potom závitové tyče zrežete hneď nad matkou.

Osadíme stĺpiky a prichytíme ich v dolnej časti samoreznými TEX skrutkami, aby sme zabránili pohybu stĺpika. Zvyšok plotu montujeme rovnako ako je uvedené vyššie.

Ak si netrúfate na stavbu plota sami neváhajte osloviť profesionálov.