Návody

Montážny návod: Postup pri montáži plotového panelu

Montážny návod: Postup pri montáži plotového panelu

Montážny návod Vám pomôže ak sa rozhodnete pre montáž plotových panelov sami.

Čo potrebujete k montáži plotového panela

• zemný motorový alebo ručný vrták (priemer 150 mm)
• ručný bager na výber zeminy z dier
• lopata a stavebný fúrik na betón
• palica či drevený kôl (na zhutnenie betónu)
• vodováha, špagát, kolíky
• pletivo, stĺpiky, úchyty / objímky
• prípadne platne na kotvenie do betónu

Montáž plotových panelov betónovaním

Pomocou špagátu a kolíkov si vytýčime obvod pozemku. Vyvŕtame diery o priemere 15-20 cm, hĺbky približne 70 cm 2,5 metra od seba. Všeobecne platí, že čím vyšší plot, tým hlbší výkop robíme. Špagát by mal viesť presne stredom vyvŕtaných dier. Výšku stĺpika nad terénom zvolíme podľa výšky panelu. Medzi panelom a terénom sa počíta s medzerou 3 – 5 cm, ktorú pripočítame k výške panelu. V prípade, že súčasťou oplotenia budú podhrabové dosky, pripočítame aj ich výšku 30cm). Na každom stĺpiku urobíme značku v rovnakej výške, aby boli všetky stĺpiky v rovnakej úrovni nad natiahnutým povrázkom. Po zasypaní stĺpikov suchým betónom a ich vyrovnaní do správnej výšky, necháme betón stvrdnúť podľa počasia 4-7 dní.

Pred montážou je dobré skúšobne zostaviť jedno plotové pole (stĺpiky, panel, príchytky) a zmerať osovú rozteč pre betonáž stĺpikov. Týmto sa vyhneme nepríjemnostiam, ktoré sa nám môžu na ďalších stĺpikoch vynoriť. Chybne zmeraná rozteč môže spôsobiť, že panel nepôjde namontovať. Pokiaľ, ale aj tak dôjde k chybnej rozteči medzi stĺpikmi, môžeme panel pomocou pákových klieští skrátiť. Porušíme tým ale povrchovú úpravu a panel môže časom začať v mieste rezu korodovať. Miesto rezu je preto dobré ošetriť proti koróznym sprayom. Panel je možné do príchytiek namontovať s určitou vôľou (podľa použitých príchytiek 3 až 5 cm), a tak sa nemusíme báť nevýznamnej rozmerovej nuancie.

Poznámka : Na rozdiel od klasického či zváraného pletiva, plotový panel nie je možné roztiahnuť, napnúť. Preto je potreba byť pri meraní rozstupov dier naozaj dôkladný a dodržovať presné rozteč.

Po zabetónovaní stĺpikov môžeme začať montovať panely na stĺpiky pomocou panelových príchytiek. Panely si zrovnáme do potrebnej výšky (prechod terénnych nerovností riešime výškovými odskokmi) a potom pomocou úchytiek namontujeme na stĺpiky. Úchytky je dobré vždy umiestňovať tesne pod vodorovný drôt, aby nedochádzalo k posunu panelov smerom dole. U odskokov sú potreba ďalšie stĺpiky (dlhšie o jeden schod odskoku).

Montáž plotových panelov na platne

Do tvrdého podkladu vyvŕtate dieru podľa veľkosti závitovej tyče (pokiaľ má tyč veľkosť 12 mm, vyvŕtajte dieru 12 – 13 mm). Vyvŕtanú dieru vyplníte chemickou kotvou a vložíte závitovú tyč, po niekoľkých minútach chemická kotva stuhne.

Po vložení závitových tyčí odporúčame nasadiť na závitové tyče platne, tým odstránite prípadné nepresnosti. Po vytvrdnutí chemickej kotvy naskrutkujete matky na závitové tyče a potom závitové tyče zrežete hneď nad matkou.

Osadíme stĺpiky a prichytíme ich v dolnej časti samoreznými TEX skrutkami, aby sme zabránili pohybu stĺpika. Zvyšok plotu montujeme rovnako ako je uvedené vyššie.