Návody

Montážny návod: Postup pri montáži zváraného pletiva

Montážny návod Postup pri montáži zváraného pletiva

Montážny návod Vám pomôže ak sa rozhodnete pre realizáciu plota z klasického pletiva sami.

Čo potrebujete k montáži plota 

• zemný motorový alebo ručný vrták (priemer 150 mm)
• ručný bager na výber zeminy z dier
• lopata a stavebný fúrik na betón
• vŕtačka s vrtákom do kovu (8 mm) – na montáž vzpier
• palica či drevený kôl (na zhutnenie betónu)
• vodováha
• špagát, kolíky
• viazací drôt, kliešte a spony IDEAL, kliešte klasické
• krepovacie kliešte, úchytky
• pletivo, stĺpiky a vzpery
• prípadne zemné vruty / platne na kotvenie do betónu

Montáž  plotu betónovaním

Pomocou špagátu a kolíkov si vytýčime obvod pozemku. Vyvŕtame diery o priemere 15-20 cm, hĺbky približne 70 cm 2,5 metra od seba. Špagát by mal viesť presne stredom vyvŕtaných dier, pričom jeho výška odpovedá výške spodného napínacieho drôtu pletiva.

Na každom stĺpiku urobíme značku v rovnakej výške, aby boli všetky stĺpiky v rovnakej úrovni nad natiahnutým povrázkom. Po zasypaní stĺpikov suchým betónom a ich vyrovnaní do správnej výšky, necháme betón stvrdnúť podľa počasia 4-7 dní.

Bočné vzpery sa upevňujú pomocou háčika (je súčasťou vzpery) v 2/3 až 3/4 výšky stĺpiku nad terénom.

Obojstranná vzpera musí byť na každých 25 m plotu a pri každej zmene smeru plotu. Inak hrozí vychýlenie stĺpiku. Na stĺpiky namontujeme úchytky na napínací drôt. Ich počet závisí na počte napínacích drôtov.

Pletivo na stĺpiky pripevňujeme pomocou úchytiek. Do úchytiek upevňujeme vždy horný vodorovný drôt pletiva. V strednej a spodnej časti môžeme pletivo pripevniť buď pomocou príchytiek, alebo ho iba priviažeme ku stĺpiku viazacím drôtom. Zvárané pletivo rozvíjame a prichytávame na každom stĺpiku. 

Pletivo na koncovom stĺpiku odstrihneme. Pletivo napíname ručne a pri rozvíjaní rolky. Ďalej docielime požadovanú pevnosť a vypnutie pomocou krepovacích klieští tak, že zmenšujeme vzdialenosť zvislých drôtov v jednej zvislej rade ôk.

Montáž na zemné vruty

Montáž stĺpikov so zemnými vrutmi je podobná ako pri betónovaných stĺpikoch. Pred tým, než začneme zavrtávať vrut do zeme, je dobré si pôdu vopred pripraviť, a tým si uľahčiť nasledujúcu inštaláciu vrutu.

V mieste, kde budeme vrut zavrtávať, si vyhĺbime malú dieru, napríklad zatlčením oceľového kolíku do zeme.
Tip: Pokiaľ vyhĺbime pre vrut širšiu dieru, než je samotný priemer vrutu, nebude vrut v zemi držať.

Okom vrutu prestrčíme oceľovú tyč. Vrut následne zavŕtavame do zeme pomocou točivých pohybov (rovnako ako skrutka) v mieste, ktoré sme si pripravili. Posledných pár otočiek môže ísť z tuha, preto je dobré si montáž vrutu uľahčiť pomocou páky. Buďto použijeme dlhšiu kovovú tyč, alebo tyč k zavrtávaniu zemných vrutov nastavíme napríklad stĺpikom (alebo inou rúrou).

Ak začnete zavrtávať vrut do zeme, neustále musíte myslieť na to, že vrut by mal byť v zemi osadený kolmo. Preto v priebehu zavŕtavania priebežne kontrolujeme jeho kolmosť pomocou vodováhy Do zavŕtaného zemného vrutu vložíme stĺpik, zapustíme ho do požadovanej hĺbky, vyrovnáme pomocou vodováhy a následne stĺpik zaistíme pomocou skrutiek nachádzajúcich sa v hornej časti vrutu.

Skrutky môžeme následne urezať a zabrúsiť.
Výhody zabrúsenia – nikto nemôže skrutky uvoľniť a následne vytiahnuť stĺpik – vruty vyzerajú po estetickej stránke lepšie – nikto si o skrutky neublíži, nič sa o ne nezachytí
Nevýhody? – práca navyše – znemožní znovu použitie stĺpika a vrutu

Po upevnení stĺpiku pomocou zaisťovacích skrutiek vysypeme priestor medzi stĺpikom a vrutom ostro hraným štrkom. Tým dosiahneme lepšieho ukotvenia stĺpiku vo vrute.

Zvyšok ako pri montáži s betónovanými stĺpikmi.

Montáž na platne

Do tvrdého podkladu vyvŕtate dieru podľa veľkosti závitovej tyče (pokiaľ má tyč veľkosť 12 mm, vyvŕtajte dieru 12 – 13 mm). Vyvŕtanú dieru vyplníte chemickou kotvou a vložíte závitovú tyč, po niekoľkých minútach chemická kotva stuhne.

Po vložení závitových tyčí odporúčame nasadiť na závitové tyče platne, tým odstránite prípadné nepresnosti. Po vytvrdnutí chemickej kotvy naskrutkujete matky na závitové tyče a potom závitové tyče zrežete hneď nad matkou.

Osadíme stĺpiky a prichytíme ich v dolnej časti samoreznými TEX skrutkami, aby sme zabránili pohybu stĺpika. Zvyšok plotu montujeme rovnako ako je uvedené vyššie.

Ak si netrúfate na stavbu plota sami neváhajte osloviť profesionálov.